O nás

FILOZOFIA FIRMY

Quadroflex spoločnosť s ručením obmedzeným je od svojho vzniku rýdzo obchodnou spoločnosťou pôsobiacou na slovenskom trhu už od roku 1993. Svojim 24 ročným pôsobením si vydobila vedúce miesto na poli dovozu a predaja plynových ohrievačov vody. V súčasnosti je na našom trhu lídrom predovšetkým v predaji zásobníkových plynových ohrievačov vody a to nielen čo sa týka množstva ale aj kvality a rozsahu ponuky plynových zásobníkových ohrievačov vody pre domácnosti a priemysel. Cieľom spoločnosti, ktorá už v období svojho vzniku mala najširšiu ponuku plynových a elektrických zásobníkových ohrievačov vody ako aj plynových kotlov, je zvýšenie náročnosti nášho trhu a tým i technického vybavenia našich domácností na úrovni súčasnej vedy a techniky.

 

HISTÓRIA FIRMY

V roku 1993 bola za účelom dovozu a distribúcie plynových a elektrických zásobníkových ohrievačov vody a plynových kotlov amerického výrobcu RELLIANCE STATE založená spoločnosť QUADRIGA s.r.o. s pôsobením na území bývalej ČSFR.
V roku 1996 sa zvyšuje dopyt po plynových pripojovacích hadiciach a plynových sporákoch. Dochádza k zmene názvu spoločnosti z QUADRIGA na QUADROFLEX s.r.o. (uvedenie flexibilných plynových pripojovacích hadíc na slovenský trh popri stálej distribúcii už len plynových zásobníkových ohrievačov vody QUADRIGA).
V snahe ponúknuť zákazníkom výrobok európskeho charakteru firma QUADROFLEX s.r.o. v roku 1999 nadviazala obchodné vzťahy s firmou MerloniTermoSanitari S. p. A. Nosným programom odbytu sa opäť stávajú (rada Q8) plynové zásobníkové ohrievače vody zn. QUADRIGA. Od roku 2004 začína firma s distribúciou elektrických ohrievačov vody tohto istého výrobcu pod značkou ARISTON. Po vytvorení servisnej siete pre celé Slovensko sa každoročne zvyšuje predaj týchto ohrievačov a takto je to aj dodnes. Postupne firma pridružovala ďalší sortiment ako sú úpravne vody WATERMAXX a WATERBOSS, ako aj solárne systémy a tepelné čerpadlá na ohrev vody, ako aj
magnetické odlučovače nečistôt TRAPPEX CENTRAMAG. V dôsledku zmeny obchodnej politiky výrobcu ARISTON THERMO SpA v roklu 2017 nadviazala spoločnosť QUADROFLEX obchodnú spoluprácu s popredným európskym výrobcom TESY Ltd. V súčasnej dobe spoločnosť QUADROFLEX distribuuje ucelené rady elektrických a kombinovaných zásobníkových ohrievačov vody vyrábaných spoločnosťou TESY, ako aj plynové ohrievače značky QUADROFLEX.  Výrobky sú vyrábané najmodernejšou technológiou. Pri vývoji spoločnosť TESY prihliada najmä na najnovšie trendy a technickú úroveň nových výrobkov s dôrazom na spoľahlivosť, ekonomiku prevádzky, ako aj moderný dizajn.  

 

KVALITA A POKROK

Pracovníci firmy neustále monitorujú slovenský trh, jeho smerovanie a najmä požiadavky zákazníkov na ponúkaný sortiment a služby (sortiment, kvalita, prevedenie, servis, predaj atď.) Dnes je firma QUADROFLEX s.r.o. jedným z najvýznamnejších dovozcov vykurovacej techniky s rozsiahlou servisnou a predajnou sieťou na všetky distribuované výrobky u nás. Tak ako doteraz, i v budúcnosti bude spoločnosť klásť vysoké nároky na kvalitu, moderný dizajn a technickú úroveň dovážaných výrobkov. Pojem spokojnosť zákazníka a teda aj svojich odberateľov, je a bude naďalej limitujúcim ukazovateľom v jej činnosti.