Tovar 2. akosti

V tejto kategórii nájdete výrobky, ktoré boli počas prepravy poškodené. Ich poškodenie je len estetickou vadou - nie vadou, ktorá by mala dopad na životnosť, alebo funkčnosť spotrebiča.  Výrobky druhej akosti majú zvýhodnenú cenu a záruku 2 roky od kúpy spotrebiča. Po zakúpení takéhoto zariadenia nie je možné uplatniť reklamáciu na poškodenie, alebo inú vadu, ktorej dôsledkom je znížená predajná cena.