Výrobca

Fyzikálna úprava vody

Krafting® úpravne vody - magnetické zmäkčovače 

 

Fyzikálna úprava vody bez použitia drahej chémie na zmäkčovanie vody. Úpravne vody Krafting® sú vhodné na použitie všade tam, kde je tvrdá voda a problém s usadzovaním vodného kameňa. Naše zariadenie zmäkčuje tvrdú vodu, zabraňuje tvorbe vodného kameňa a odstraňuje už usadený vodný kameň. Voda sa upravuje prietokom cez komoru prístroja. Prietok je možný v oboch smeroch a prístroj spoľahlivo pracuje v ľubovoľne namontovanej polohe, tj. zvislej, vodorovnej či šikmej.

Výrobcovi sa podarilo vyvinúť magnetické úpravne vody, ktoré majú maximálnu úžitkovú hodnotu vzhľadom k cene a funkčnosti. Zároveň sa vďaka výskumu zachovala vysoká funkčnosť pri relatívne malej veľkosti samotnej úpravne. Tým sa dokázalo, že veľkosť úpravne nemá vplyv na jej účinnosť, tak ako to tvrdia niektorý výrobcovia iných magnetických úpravní ... Naše úpravne sú skonštruované tak, že fungujú v širokom rozmedzí prietokových rýchlostí a všetka voda, ktorá úpravňami pretečie, je upravená.

 

Prečo riešiť problém s vodným kameňom:

 • Strata energie a tým aj vyššie náklady na dlhšiu dobu ohrevu vody
 • Vysoké náklady na opravy alebo údržbu zariadení
 • Vyššia spotreba pracieho prášku a aviváže
 • Používanie drahej zmäkčovacej chémie
 • Strata tlaku vody zúžením priemeru potrubia v dôsledku zarastania vodným kameňom
 • Vysoké náklady na čistenie použitím agresívnych čistiacich prostriedkov
 • Zníženie celkového výkonu systému

 

Účinky Krafting® - jak ušetriť peniaze

 • Ochrana rozvodov teplej a studenej vody a jednotlivých spotrebičov pred usadzovaním vodného kameňa
 • Odstránenie už usadeného vodného kameňa
 • Prípadné mapy usadeného vápniku sa dajú ľahko odstrániť zotretím
 • Úspora finančných prostriedkov za spotrebovanú energiu na ohrev vody
 • Úspora za opravy v dôsledku pôsobenia vodného kameňa - tvrdej vody
 • Zníženie spotreby pracieho prášku a aviváže pri zachovaní tej istej kvality vyprania (značná časť prášku je chémia na zmäkčenie vody)
 • Tvrdá voda sa po úprave chová ako mäkká!

Do upravené vody sa nepridávajú ani z nej neodoberajú žiadne chemické prísady ( ako minerály a soli )! Úpravňa vody ihneď po inštalácií zabraňuje tvorbe nového vodného kameňa a začína proces rozpúšťania už usadeného vodného kameňa. 

 

Buďte šetrní k životnému prostrediu - funkčnosť bez chémie!

 

Úpravne vody Krafting®

 • ZÁRUKA 5 ROKOV
 • Životnosť minimálne 20 až 50 rokov
 • Lacná a účinná úprava vody
 • Nízke počiatočné náklady
 • Jednoduchá inštalácia
 • Minimálne tlakové straty
 • Žiadna elektrická prípojka
 • Nevyžaduje žiadnu údržbu
 • Úprava vody magnetickým poľom
 • Žiadne používanie drahej chémie na zmäkčenie vody
 • Je vhodné inštalovať aj do nových rozvodov ako prevenciu

  

Krafting® úpravne vody - technické údaje

max. prevádzkový tlak: 1,2 MPa = 12 bar = 11,84 atm; max. teplota do 90 °C 

 

Typ úpravne
Krafting®

Prietoková svetlosť
DN (mm)

Rozmery

Hmotnosť
(kg)

Menovitý prietok

Dĺžka (mm)

Šírka (mm)

m3 /m h

l / min

Prevedenie vnútorný / vonkajší závit

DN 1/2"Ms / N

15

42

30

0,1

0,3

5

DN 3/4"Ms

20

53

39,5

0,2

1,4

23

DN 1"Ms / N

25

75

53,5

0,6

2

30

DN 5/4"Ms

32

89

69,5

1,1

7

115

DN 6/4"Ms

40

101

79,5

1,6

11

180

DN 6/4"O

40

106

99,5

2,6

7

115

DN 2"O / Ms

50

136,5

115

4

27

450

Prevedenie vnútorný / vonkajší závit

DN 2"- A2 ¾“ O

50

140

115

4,2

20

330

DN 3"- A4" O

80

156

138

7

34

560

Prevedenie: N - nerez, Ms - mosadz, O - oceľ

 


Čo je tvrdá voda:

Spodná voda - povrchová voda

Obecne platí, že povrchová voda je mäkšia ako voda spodná. Pokiaľ je podložie, cez ktoré dažďová voda presakuje, bohaté na vápnik a horčík, je spodná voda tvrdá. Pokiaľ je podložie tvorené žulou, alebo piesočnými horninami, vtedy  je voda mäkká.

 

Ako sa stane z pôvodnej mäkkej dažďovej vody tvrdá?

Presakovaním dažďových zrážok rôznymi horninami, dochádza vplyvom CO2 obsiahnutým vo vode k rozpúšťaniu minerálov - väčšinou vápniku a horčíku. Vzniká tým hydrogén uhličitan vápenatý Ca(HCO3)2 alebo hydrogén uhličitan horečnatý Mg(HCO3)2, ktorý existuje v roztoku vo forme oddelených ióntov rôznych nábojov (Ca++)/(Mg++) a (HCO3)-.

 

Príznaky tvrdej vody:

 • biele stopy vodného kameňa na umytom kuchynskom riade, vodovodných batériách, sklenených stenách sprchovacích kútov ...

 • zarastené trysky sprchy a trysky vírivých vaní, bublanie-praskanie a šumenie v nádržiach ohrievačov vody pri ohreve, málo teplej vody, obalené vykurovacie telesá ohrievačov bojlerov, prietokových ohrievačov, práčok a umývačiek, (stále sa predlžujúca doba ohrevu vody a tým aj spotreba energie)

 • povlak na hladine čaju, mydlo sa ťažko rozpustí, menej pení a ľahko sa umýva

 

Tvrdá voda určená na pitie

Tvrdá voda, ak ju pijeme, je pre väčšinu z nás zdraviu neškodná a dodáva nám potrebné minerály, ako vápnik a horčík. Tento fakt však sotva uspokojí tých majiteľov domácností, ktorí skutočne poznajú život s tvrdou vodou. Voda, ktorá vteká do domácnosti, sa totiž v dnešnej dobe vďaka kupovaniu balenej vody, z 99% používa na niečo iného, ako pitná voda. V týchto prípadoch, nie je v ohrození naše zdravie, ale všetko ostatné, čo je v domácnosti v styku s tvrdou vodou. 

Medzi najpostihnutejšie miesta patria vykurovacie telesá ohrievačov vody, prietokových ohrievačov, práčok, kotly, výmenníky, ktoré vodný kameň obaľuje a zabraňuje tak prestupu tepla do vody. 
Z týchto dôvodov rastú vaše náklady za ohrev vody, pranie, použitie umývačky, vykurovanie, nadmerné dávky pracích a čistiacich prostriedkov vrátane mydla, a zmäkčovacej chémie.

 

Ako odstrániť vodný kameň:

Najčastejším riešením je použitie chémie (ocot, kyselina citrónová, domestos ...), ktorá usadeniny vodného kameňa odstráni alebo naruší, ale nezabráni ďalšiemu usadzovaniu. Je to nekonečný boj, ktorý je finančne veľmi nákladný.

Použitie (vysoké počiatočné náklady a náklady na prevádzku) chemickej úpravne vody, ktorá účinne zabráni usadzovaniu vodného kameňa, ale za cenu toho, že nám z vody odoberie potrebné minerály, ako vápnik a horčík. Je vedecky dokázané, že je lepšie konzumovať tvrdšiu vodu, ako vodu mäkšiu a to práve z dôvodu absencie potrebných minerálov.

Poslednou možnosťou riešenia je fyzikálna úprava magnetickým poľom, ktorá odstraňuje usadzovanie vodného kameňa a zároveň ponecháva vo vode všetky potrebné minerály. Toto riešenie je stále, najlacnejšie a zariadenie bez údržbové. Jedná sa o jednorazovú investíciu s rýchlym návratom.

 

Krafting® a tvrdá voda - fyzikálna úprava vody - ako to pracuje

Magnetické úpravne vody Krafting® vytvárajú priamo vo vode silné magnetické pole, ktoré pôsobí na prechádzajúce náboje a tým dochádza k uvoľňovaniu ióntov z väzby na molekuly vody. Uvoľnené kladne a záporne nabité iótny sa spolu stretávajú a vytvárajú neškodné, veľmi jemné kryštáliky aragonitu CaCO3 s oveľa pevnejšou väzbou ako je väzba na molekuly vody. Aragonit je uhličitan vápenatý, ktorý kryštalizuje v kosoštvorcovej sústave a vytvára kryštáliky ihlicovitého tvaru s nulovou schopnosťou zhlukovať sa. Pri vytváraní aragonitových kryštálikov sa uvoľňuje opäť CO2, preto sa takto upravená voda vlastnosťami podobá klasickej dažďovej vode, ktorá má schopnosť rozpúšťať už usadené nánosy vápniku – vodného kameňa. Pokiaľ je už vodní kameň usadený, pôsobením upravenej vody je postupne rozpúšťaný a v podobe mikroskopických častíc odplavovaný. Tento proces je postupný a trvá až niekoľko mesiacov podľa hrúbky nánosu usadeného vodného kameňa (rozvody vody, vykurovacie špirály...). Ak si uvedomíme, že 4-6 mm hrubý nános vodného kameňa na vyhrievacom telese výmenníku, má za následok 30-40 % straty energie, pričom prevádzkové náklady KRAFTING-u sú nulové, ekonomický prínos tohto zariadenia je nesporný.

  

Typické príklady použitia úpravní vody Krafting®

Magnetické úpravne vody Krafting® je vhodné montovať aj do nových rozvodov, ako prevencia pred tvorbou a usadzovaním vodného kameňa

 


Príklady použitia: 

Rozvody studenej a teplej vody v rodinných a bytových domoch, bytová jadrá, zavlažovacie systémy záhrad, bazény, domáce spotrebiče, kotle, plynové a elektrické prietokové ohrievače, bojlery, WC, karmy, masážne vane, sprchy, sprchové kúty, práčky, umývačky riadu, kotolne, klimatizačné jednotky, vodovodné batérie, autoumývacie linky... V stavebníctve (použitie upravenej vody pri výrobe malty, betónu a zmesí zvyšuje životnosť a pevnosť stavieb).

 

Automatické práčky a umývačky riadu

Trvale a bez chemikálií (chemických zmäkčovačov) chráni práčku, umývačku... pred tvorbou a usadzovaním vodného kameňa. V prípade, že je už v práčke alebo umývačke usadený vodný kameň, po namontovaní úpravni Krafting® sa tento začne rozpúšťať v podobe mikroskopického kalu, ktorý sa odplaví. Upravená voda sa chová ako mäkká, prací prášok i aviváž sa lepšie rozpustia a sú omnoho účinnejšie. Preto môžete znížiť dávkovanie pracieho prášku i aviváže o 30-50% a chemických zmäkčovačov o 100% pri takej istej kvalite vyprania, na akú ste doteraz boli zvyknutý. Ušetríte za opravy, chemické zmäkčovače vody a energiu. Niekoľkonásobne predĺžite životnosť spotrebiča. 
Zanesením vodného kameňa trpí najviac vykurovacie teleso. Vodný kameň je výborný tepelný izolant, čim väčší je nános vodného kameňa na vykurovacom telese, tým je vyššia spotreba energie na ohrev vody! Jednoduchá montáž priamo na prívodnú hadicu pred pračku alebo umývačku. Odborná montáž nie je potrebná, stačí dotiahnuť rukou.

 

Rodinný dom, byt - rozvody teplej a studenej vody

Chráni rozvody teplej a studenej vody v bytových jednotkách alebo rodinných domoch pred zarastaním vodným kameňom a tak ich znehodnoteniu. U rozvodov teplej vody vzniká zníženie prietoku spôsobené vodným kameňom 5x rýchlejšie, ako u studenej vody. Je potrebná následná výmena rozvodov, ktoré sú zabudované do stien, ich výmena je časovo a finančne nákladná a vždy nepríjemná pre majiteľov nehnuteľností. Krafting® okamžite zastaví usadzovanie vodného kameňa a začne rozpúšťať už usadený vodný kameň. Ten sa potom v podobe mikroskopického kalu odplaví. Montuje sa pred vstup do objektu za vodomery alebo čerpadlá.

 

Zásobníkové ohrievače vody, prietokové ohrievače vody

Vplyvom teploty sa zvyšuje tvorba vodného kameňa, čo má za následok vyššiu spotrebu energie na dosiahnutie požadovanej teploty vody v ohrievači. Po niekoľkých rokoch to môže byť až o 40%. Po inštalácii Krafting® -u sa tvorba kameňa okamžite zastaví a usadený vodný kameň sa začne pomaly rozpúšťať a je odplavovaný v podobe mikroskopického kalu. Životnosť ohrievača sa tak môže predĺžiť až o polovicu! Montuje sa priamo na ohrievač. Odstránením vodného kameňa usadeného na vykurovacích špirálach ako aj výmenníkoch môžeme ušetriť až 30% spotrebovanej energie potrebné na ohrevu vody! 

 

Úprava vody v bazéne

Zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa na stenách bazénu a odstraňuje už usadený vodný kameň. Voda je pri kúpaní príjemnejšia, keďže má vlastnosti mäkkej vody. Inštaluje sa na cirkuláciu filtračného systému a tým sa voda stále doupravuje. Nedoporučujeme len napúšťanie bazénu upravenou vodou, je to neúčinné.

 

Veľké prevádzky

Chráni výmenníky TV, cirkulačné systémy, rozvody teplej a studenej vody. Krafting® zabraňuje tvorbe vodného kameňa a rozpúšťa usadený vodný kameň. Takto môžete znížiť alebo zastaviť prípadné zvyšovanie nákladov za energiu a predĺžiť životnosť zariadenia až o polovicu.

 

Záhrada - zavlažovacie systémy záhrad

Upravená voda priaznivo pôsobí na rast a odolnosť rastlín. Sú silnejšie, hustejšie a lepšie rastú, sú omnoho viacej odolnejšie voči pliesňam a parazitom.

 

 

Najčastejšie otázky:

 •  Sú MÚ vhodné na všetky druhy (materiály) potrubí (rozvodov)?
  • Áno, ale je nutné správne kombinovať materiály MÚ a potrubia.
 • Je účinnosť závislá na prietoku ?
  • Nie. MÚ KRAFTING fungujú už od malých prietokových rýchlostí.
 • Jak dlho vydrží voda upravená?
  • Cca 12-24 hodín - závisí to na zložení a kombinácii minerálov.
 • Môže sa potrubie upchať kvôli uvoľňovaniu nánosov po namontovaní MÚ?
  • Ne. Spravidla sa jedná o rozpúšťanie mikroskopicky jemných kryštálikov.
 • Tlakové straty?
  • Sú spracované a k dispozícii.
 • Do akej vzdialenosti od spotrebiča (odberné miesto) je možné úpravňu montovať?
  • V prietokových systémoch tak ďaleko, aby sa upravená voda počas nasledovných 12 hodín dostala k poslednému odbernému miestu. Čo sa týka ochrany zariadenia kde dochádza k ohrevu vody, v tomto prípade čo najbližšie k tomuto zariadeniu. 

Zmäkčenie vody KRAFTING - autorstvo

28. septembra 1986 udelil úrad pre vynálezy a objavy v Prahe od číslom AO*231672 Ing. Kraftovi doklad o autorstve na úpravne KRAFTING - zariadenie pre magnetickú úpravu vody a zmesí roztokov kryštalických látok. Tento doklad na požiadanie zašleme.

 

Magnetické úpravne vody KRAFTING - UPOZORNENIE

UPOZORNENIE! - Vieme, že je možné zakúpiť si lacnejšie úpravne vody, ale ich kvalita nezodpovedá ani ich nižšej cene a už vôbec nie účelu, na ktorý bola kúpená. Pri kúpe takéhoto výrobku zákazník riskuje poškodenie zariadenia, ktoré chcel pôvodne ochrániť.

Pre ukážku uvádzame príklad. Táto nafotená úpravňa bola zakúpená v predajni veľkého obchodného reťazca. Po krátkom čase došlo k zaneseniu vodným kameňom a rozpadnutiu tejto úpravne. 

   

 

 Video fungovania úpravne Krafting® 

 

  

 

POZOR !

Po konzultácii s výrobcom je možné vyrobiť akúkoľvek úpravňu vody KRAFTING, na základe špeciálnych požiadaviek a podmienok. 

 

 1. KRAFTING DN 1/2'' Ms

  54,79€
 2. KRAFTING DN 1/2'' Cr

  69,72€
 3. KRAFTING DN 1/2'' Sn

  69,72€
 4. KRAFTING DN 1/2'' N

  111,90€
 5. KRAFTING DN 1/2''-3/4" Ms

  69,72€
 6. KRAFTING DN 3/4" Ms

  95,35€
 7. KRAFTING DN 3/4" Cr

  108,91€
 8. KRAFTING DN 3/4" Sn PRIMA

  108,91€
 9. KRAFTING DN 1" N

  145,00€
 10. KRAFTING DN 5/4" Ms

  190,50€
 11. KRAFTING DN 6/4" Ms

  215,65€
 12. KRAFTING DN 6/4" NSn

  215,65€
 13. KRAFTING DN duo NMs

  201,68€
 14. KRAFTING DN duo NSn

  205,49€