Magnetický filter Trappex Centramag magnetické filtre TRAPPEX

TRAPPEX CENTRAMAG 2 LINEAR je momentálne  najdokonalejší odlučovač magnetických nečistôt na trhu do systémov vykurovanie. Centramag plní funkciu dvojitého filtra, odstraňuje magnetické a nemagnetické nečistoty - megnetit a kal, zachytáva koróziu, vodný kameň a pozostatky z montážnych prác. Maximálne predlžuje životnosť vášho kotla a zároveň pomáha šetriť palivo.  Je určený pre všetky typy systému centrálneho vykurovania a ohrevu vody. Na dosiahnutie optimálnej ochrany kotla vám odporúčame, aby ste filter Centramag podľa možností namontovali na vratné potrubie za posledným radiátorom a čo možno najbližšie ku kotlu. Pri výbere miesta inštalácie filtra Centramag je dôležité zaistiť dostatočný prístup pre účely čistenia a servisu.

 

Najčastejšie príčiny inštalácie :

 1. Výmena plynového kotla za nový modernejší, úspornejší resp. kondenzačný (kondenzačné kotly sú omnoho citlivejšie na nečistoty v systéme)
 2. Výmena stacionárneho kotla v systéme, kde bola doteraz cirkulácia vykurovacej vody zabezpečená samotiažou (voda v systéme nie je poháňaná cirkulačným čerpadlom a rozvody sú prevažne väčšej dimenzie napr. 1"- 6/4") Poháňaný tj rýchlejší prietok vody strháva so sebou usadené nečistoty.
 3. Staršie systémy a vykurovacie telesá, ktorá sú zanesené usadeninami - odplavované časti z vnútorných stien vykurovacích telies (radiátorov) a rozvodov.  
 4. Pri výmene vykurovacích telies za nové (radiátory). Aj nové radiátory majú na vnútornej stene nemálo magnetických nečistôt a oleja, ktorý sa tam ukladá počas výrobného procesu a montáže telesa.
 5. Radiátor je zanesený nečistotami, nehreje tak ako by mal, resp. jeho teplota nie je na celej jeho ploche rovnaká (v strednej spodnej časti je vlažný, v horných častiach je horúci) neplní plnohodnotne svoju funkciu, jeho tepelná strata tj výkon je menší a na vykúrenie miestnosti je potrebné viacej času z čoho vyplýva vyššie spotreba paliva.
 6. Kotol sa ustavične zanáša nečistotami, vydáva silný buchod a nedarí sa mu spustiť plynulú cirkuláciu systému.
 7. Systém je hlučný, silno počuť cirkuláciu a bublanie v systéme, buchot, hučanie. Systém je zanesený nečistotami.
 8. Termoventily na vykurovacích telesách začínajú hučať pri cirkulácii vody v systéme v dôsledku  množstva nečistôt v systéme.    

 

Dôležité upozornenie!

Vplyvom silného neodymového magnetu sily až 9500 Jaussov je v okolí filtra magnetické pole, ktoré vplýva na kardiostimulátor. Ľudia s kardiostimulátorom sa nesmú priblížiť k tomuto filtru. Vzniká nebezpečenstvo poškodenia kardiostimulátora a jeho správnej funkcie.

 

  

1   - magnet

2   - veko tela filtra

3   - odvzdušňovací ventil

4   - gumové tesnenie

5   - usmerňovač toku vody

6   - separátor

7   - telo filtra

8   - vypúšťací ventil

9   - páčka vypúšťacieho ventilu

10 - zátka vypúšťacieho ventilu

11 - kľuč na uvoľnenie veka filtra

 

Spôsob fungovania:

Vykurovacia voda v systéme je poháňaná cirkulačným čerpadlom kotla, alebo externým čerpadlom nainštalovaným v systéme. Voda je vháňaná odspodu do filtračnej nádoby filtra, kde je jej ciklónový prietok riadený špirálovitým usmerňovačom prietoku a naráža do separátorov nemagnetických nečistôt po celej výške filtra (5ks separátorov - patentovaný systém čistenia). Tieto zabezpečujú, aby veľké pevné nečistoty neboli odplavované z filtra ďalej do systému. Týmto riadeným prietokom vykurovacej vody v bezprostrednej blízkosti magnetu tj neustále obtekanie magnetu sily 9500 Jaussov, je zabezpečená filtrácia od magnetických nečistôt, častíc korózie vznikajúcich neustálim obehom vykurovacej vody, ako aj zvyškov po výrobe a inštalácii. Splavované magnetické aj nemagnetické nečistoty sa takto odfiltrujú ostávajú prichytené na magnet v nádobe a nie sú ďalej odplavované do systému vykurovania, čo by malo za následok poškodenie alebo nutnú výmenu upchatých alebo ináč poškodených častí vykurovacieho systému. V prípade úplného zanesenia filtra, nehrozí neprietočnosť  filtra, čo zabezpečuje tzv. BYPASS. Je to priestor medzi vnútornou stenou filtra a separátormi. Aj keď filter nie je priebežne vyčisťovaný (dovolenka, zanedbanie čistenia filtra, ...) nehrozí porucha v systéme jeho upchatím a tým možné poškodenia kotla.

Po zaradení filtra do systému, doporučujeme vyčistiť filter už po 24 hodinách od inštalácie, keďže v prvých dňoch jeho funkcie, je zachytávaný hrubý kal a veľké nečistoty zo systému. Druhé čistenie je potrebné previesť po týždni. Ďalej sa musí čistiť filter podľa potreby, minimálne však raz za rok. Nedemontujte filter kvôli čisteniu. Spôsob montáže ako čistenia je uvedený v návode.

  

Hlavné výhody:

 • Odfiltruje magnetické aj nemagnetické nečistoty
 • Udržuje systém čistý s maximálnou účinnosťou
 • Zvyšuje energetickú účinnosť systému
 • Horizontálna aj vertikálna montáž
 • Vhodná do všetkých systémov a pred všetky kotle
 • Silný magnet až 9500 Jaussov
 • Dávkovač chemikálií
 • Bypass - zabezpečený stály prietok
 • Šetrí náklady na vykurovanie a ohrev vody
 • Predchádza poškodeniu kotla
 • Predlžuje životnosť kotla
 • Veľmi ľahká univerzálna montáž
 • Rýchle čistenie bez potreby demontáže
 • Max prevádzkový tlak 3 Bar
 • Maximálny prietok 50 litrov/min
 • Záruka 10 rokov na magnet
 • Záruka 2 roky na celý filter 

 

 

Referencie: 

    

 

 

 

 1. TRAPPEX CENTRAMAG 2 3/4

  119,00€
 2. TRAPPEX CENTRAMAG 2 1"

  119,00€