Výrobca

Tovar druhej akosti

Vážený zákazník, výrobky v tejto kategórii je možné zakúpiť po telefonickom dohovore,alebo po zaslaní mailu s poradovým číslom výrobku a typom výrobku na mail: servis@quadroflex.sk.

Výrobky druhej akosti majú zníženú cenu a záruku 2 roky od kúpy spotrebiča. Po zákupení takéhoto zariadenia nie je možné uplatniť reklamáciu na poškodenie, alebo inú vadu, ktorej dôsledkom je znížená predajná cena. 

Väčšinou sa v tejto kategórii nachádzajú výrobky, ktoré boli počas prepravy poškodené. Ich poškodenie je estetickou vadou - nie vadou, ktorá by mala dopad na životnosť, alebo funkčnosť spotrebiča.