Výrobca

Tovar druhej akosti

Vážený zákazník, výrobky v tejto kategórii je možné zakúpiť po telefonickom dohovore,alebo po zaslaní mailu s poradovým číslom výrobku a typom výrobku na mail: servis@quadroflex.sk.

Výrobky druhej akosti majú zníženú cenu a záruku 2 roky od kúpy spotrebiča. Po zákupení takéhoto zariadenia nie je možné uplatniť reklamáciu na poškodenie, alebo inú vadu, ktorej dôsledkom je znížená predajná cena. 

Väčšinou sa v tejto kategórii nachádzajú výrobky, ktoré boli počas prepravy poškodené. Ich poškodenie je estetickou vadou - nie vadou, ktorá by mala dopad na životnosť, alebo funkčnosť spotrebiča. 

  1. BDR 200 II. akosti č. 77

    477,08€ 286,25€
  2. Velis EVO 80 II. akosti č. 102

    330,30€ 164,40€
  3. PRO R 80 V 1,8K PL EU II. akosti č. 106

    196,07€ 117,64€