Plynové kotle

Plynové kotly sú zariadenia určené na vykurovanie alebo ohrev teplej vody bez zásobníka (nádrže). Kotol pri spaľovaní plynu ohrieva vo výmenníku teplovodnú látku, ktorá teplo ďalej rozvádza do radiátorov. V našej ponuke nájdete konvenčné a kondenzačné kotle. Konvečné kotle sú z pohľadu investícií ekonomickejšie. Kondenzačné kotle sú výhodnejšie z pohľadu efektívnosti spaľovania plynu aj životného prostredia. Kondenzačný kotol je možné použiť pre všetky druhy vykurovacích systémov v rodinných domoch.