Vrátenie tovaru

SKÔR AKO BY STE TOVAR REKLAMOVALI


1.      Preverte prosím, či je výrobok je v záručnej lehote. Dĺžku a podmienky záruky nájdete v Záručnom liste. Zákonom stanovená záručná doba je 2 roky na výrobky používané v domácnosti resp. zakúpené súkromnou osobou, nie firmou či iným podnikateľským subjektom. Platnosť Predĺženej záruky sa vzťahuje na základe Záručných podmienok (pri ohrievačoch vody na nádrž), len ak sú splnené záručné podmienky uvedené v záručnom liste. Ak záručné podmienky nie sú splnené, prípadnú opravu považujeme za pozáručnú.

2.      Skôr ako sa rozhodnete výrobok reklamovať, uistite sa, že daný problém existuje, či problém nespôsobujú akékoľvek vonkajšie vplyvy. Pozorne si prečítajte Návod na montáž údržbu a obsluhu a postupujte podľa neho. Pri prípadnej reklamácii sa pokúste čo najkonkrétnejšie definovať problém.

3.      V prípade ak je zariadenie aj napriek tomu naďalej nefunkčné, kontaktujte servisného technika. Kontakt na servisných technikov Vám poskytneme na:

Zelenom čísle 0850 111 818.

4.      Autorizovaný servisný technik najprv preverí u zákazníka splnenie Záručných podmienok. Ak Záručné podmienky nie sú splnené, servisný zásah ako aj všetky náklady hradí zákazník v plnej výške. Uplatnenie záruky do dvoch rokoch od zakúpenia je možné na základe preukázania Záručného listu, alebo pokladničné dokladu alebo inými spôsobmi uvedenými v zákone. V prípade uplatnenia predĺženej záruky je potrebné predložiť platný Záručný list. 

5.      V snahe urýchliť doriešenie reklamácie doporučujeme nahlásiť resp. doručiť nasledujúce informácie, ak nie sú tieto údaje inak dostupné:

a.      Značku a typ zariadenia
b.      Výrobné číslo zariadenia
c.       Dátum predaja a montáže
d.      Doklad o kúpe alebo Záručný list
e.      Jasný popis závady

6.      Pri posudzovaní reklamácie postupujeme podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

7.      Tieto doporučenia a informácie majú informatívny charakter!

 

Servisné oddelenie

QUADROFLEX s.r.o.