Spoločnosť BIASI vznikla v 30 rokoch minulého storočia. Už viac ako 80 rokov pôsobí v tepelnom priemysle. V 40 rokoch vyrobili prvý kotol, v 50 rokoch otvorili zlievareň vo Verone a začali výrobu radiátorov a výmenníkov. V roku 1976 BIASI zakladá spoločnosť BSG a SAVIO odkupuje od štátnych plynární ENI (Ente Nazionale Idrocarburi ) Stáva sa jedných z najväčších výrobcov kotlov v Taliansku.V deväťdesiatych rokoch sa Biasi Group začína rozširovať v Európe a otvára svoje pobočky v Madride, Londýne, Kijeve, Moskve a vo Varšave. Od roku 2000 začína firma výrobu a vývoj kondenzačných kotlov. Od roku 2010 až po dnešok, Biasi Group začína výrobu a predaj priemyselných kondenzačných kotlov. Momentálne BIASI vyrába 160 000 kotlov ročne.