Akú vodu môžeme považovať za tvrdú a aké máme na to riešenie

Mnohí z nás poznáme, alebo sme už počuli pojem „TVRDÁ VODA“. Je to voda, ktorá obsahuje zvýšené hodnoty rozpustených minerálnych látok. Zvyčajne ide o dva prvky, a to vápnika a horčíka, v menšej miere to môžu byť stroncium, oxidy železa a mangánu. Podľa obsahu aniónov kyselín rozlišujeme prechodnú (uhličitanovú) a trvalú tvrdosť vody, ktorú spôsobujú najmä sírany. Pretekaním tvrdej vody, či jej zohrievaním, sa z týchto prvkov vytvára vodný kameň. Ten sa postupne usadí všade tam, kde táto voda pretečie. Tvrdá voda vzniká obohacovaním podzemnej vody o minerálne látky, najčastejšie pri jej prechode horninovým prostredím, v ktorom dominujú karbonátové horniny, ako sú vápence a dolomity.


Mapa tvrdosti vody pre jednotlivé okresy na Slovensku
Veľmi mäkká Mäkká Stredne tvrdá Tvrdá Značne tvrdá
0 - 0,70 mmol/l 0,71 - 1,45 mmol/l 1,43 - 2,14 mmol/l 2,15 - 3,20 mmol/l 3,21 - 5,40 mmol/l


Obvykle sa na vyjadrenie tvrdosti vody používajú hodnota v nemeckých stupňoch tzv. ºdH. Prepočet j eveľmi jednoduchý:
1 mmol/l = 5.6077 ºdH
1 °dH = 0,18 mmol/l

Stupnica tvrdosti vody je nasledovná:
0 – 0,70 mmol/l (0° – 3,92°dH) – veľmi mäkká voda
0,71 – 1,42 mmol/l (3,92° – 7,95°dH) – mäkká voda
1,43 – 2,14 mmol/l (7,96 – 11,99°dH) – stredne tvrdá voda
2,15 – 3,20 mmol/l (12,00°– 17,92°dH) – tvrdá voda
3,21 – 5,40 mmol/l (17,93°– 30,24 °dH) – veľmi tvrdá voda

Z mapy, ako aj prepočtu je zjavné, že väčšia časť územia nášho štátu má tvrdú vodu.

Tvrdosť vody ovplyvňuje jej použitie pre domácnosti aj priemysel.

Tvrdá voda má niekoľko nevýhod:
  • nižšia životnosť spotrebičov
  • zvýšené náklady pri vyhrievacích telesách
  • zanášenie nánosov vodného kameňa na vodnej armatúre
  • poškodenie povrchov na vodovodných batériach
  • vyššie náklady na čistiace prostriedky
  • suchá pokožka a vlasy
  • nízka účinnosť saponátov rozpustených v tvrdej vode


Každý usadenina, nános, vodný kameň v nádrži ohrievača nás bude stáť vyššie náklady na ekonomiku prevádzky ohrevu vody. Vodný kameň sa časom nabaľuje a spôsobuje menší objem nádrže, poruchu vyhrievacieho telesa, ako aj nepríjemné praskanie bublanie (niekedy veľmi hlasné a rušivé), ktoré vydáva elektrický bojlera pri ohreve tj následne po odber teplej vody z ohrievača. Nejedná sa v žiadnom prípade o nekvalitu bojlera ani u o jeho výrobnú či inú vadu a preto vyčistenie a následná oprava bojlera nespadá pod záruku ani u jedného výrobcu, čo je samozrejmosťou, keďže sa jedná o vonkajší vplyv na prevádzku zariadenia. Preto je veľmi dôležité pri kúpe elektrického bojlera vedieť vopred nielen jeho objem, jeho polohu montáže, ale aj to akú vodu chceme ohrievať našim novým zariadením.

Poznáme rôzne riešenia ochrany voči tvrdej vode. Azda najznámejšie riešenie úpravy vody je vhodnou chemickou úpravňou, ale vždy je táto voľba závislá najmä a účele a miere požitia vody. V každom prípade doporučujeme v regióne s tvrdou vodou, využiť možnosť kúpy elektrického ohrievača vody so suchým keramickým ohrevom pod názvom TESY MODECO CERAMIC. Túto revolučnú radu elektrických ohrievačov Vám predstavíme v ďalšom našom článku.

Doporučené produkty