Plynové ohrievače vody

Plynové ohrievače vody QUADROFLEX sú v sortimente priamou náhradou pôvodnej značky QUADRIGA, ktorú spoločnosť QUADROFLEX (predtým QUADRIGA s.r.o.) importovala a distribuovala na slovenskom trhu už od roku 1993.

Nové plynové ohrievače vody QUADROFLEX rady GF a GORS spĺňajú najprísnejšie normy na úsporu a bezpečnosť prevádzky plynových zariadení. V porovnaní so staršími modelmi, rozmery nových modelov sú s veľmi malými odchýlkami rovnaké. Nové modely majú však už o jeden bezpečnostný prvok viacej, čím je spalinová poistka na prerušovači ťahu. Táto má za úlohu zabrániť nebezpečnej situácii pri nedostatočnom odťahu spalín. Pri zvýšení teploty splín, poistka uzatvára prívod plynu na hlavný horák spotrebiča. Pre dosiahnutie čo najvyššej životnosti nádrže, je vrchná časť nádrže tzv. veko nádrže, ktoré je tlakom vody pri ohreve najnamáhanejšie, je u nových modelov GF a GORS vyrábané s väčším prehnutím, aby tlak vody iba minimálne pôsobil na horizontálny zvar, ktorým je toto veko spojené s telom nádrže ohrievača. Pri všetkých zváraniach nádrže sa využíva najmodernejšia technológia zvaru plazmou. Jedná sa o najpevneší zvar, ktorý je veľmi presný a jeho vlastnosti sa využívajú aj v jadrovom, leteckom, automobilovom, či v astronautike. Veľký dôraz kladieme aj na dizajn našich výrobkov.

O servis našich spotrebičov sa stará sieť zmluvných servisných firiem po celom Slovensku. O najbližšom servise sa informujte na našom zelenom čísle: 0850 111 818

       
    V tejto kategórii sa nenachádza žiadny tovar.