ECO Smart mode

Prevádzkový režim ECO SMART je špeciálne vyvinutý a integrovaný softvér, ktorý má za úlohu znižovať náklady na elektrickú energiu, avšak bez obmedzenia množstva horúcej vody, alebo zníženia komfortu užívateľa. Ako je to možné? Softvér integrovaný do elektronického riadenia, podobne ako v prípade umelej inteligencie, nezávisle sleduje a ukladá do svojej pamäte návyky používateľov, vytvára časový plán a riadi prevádzku spotrebiča takým spôsobom, aby bola horúca voda pripravená pre užívateľov v takom množstve a presne vtedy keď to užívateľ potrebuje. Zabudovaný algoritmus umožňuje vykonávať rýchle zmeny v časovom harmonograme, alebo dokonca uprednostniť neplánovanú potrebu horúcej vody na sprchu. Režim ECO SMART tiež umožňuje manuálny zásah a jednorazový ohrev až do maximálnej teploty (funkcia Boost) a to bez následku zmeny programu v pamäti funkcie ECO SMART.
  Späť