Funkcia BiLight

Nový moderný dizajn produktov pre novú individualitu a funkčnosť s využitím tzv. BiLIGHT identifikácie pracovného režimu.

  1. Dva pracovné režimy - vizualizácia s meniacou farbu svetla indikátora (režim ohrevu, režim pripravený na použitie)
  2. Lepšia energetická účinnosť vďaka prerušeniu tepelných mostov medzi vnútornou nádržou a montážnou konzolou.
  3. Veľký otočný gombík pre pohodlnú manipuláciu pre nastavenie teploty vody.
  4. Nový plastový spodný kryt s tlačidlom ON/OFF (zapnutie/vypnutie) so svetelnou indikáciou.
  Späť