Kapilárny termostat

Kapilárny termostat je komponent pre presnejšie určenie teploty vody v ohrievači a tým vyššiu presnosť regulácie teploty teplej vody. Hlavnou výhodou kapilárneho termostatu je možnosť umiestnenia samotného snímača nezávisle na polohe samotného termostatu. Poskytuje vysokú spoľahlivosť pracovného procesu ohrievačov vody Tesy. Špeciálny snímač kapilárneho termostatu je umiestnený vyššie v nádrži ohrievača, čím sa dosahuje presné riadenie, bezpečnosť a spokojnosť užívateľov.
  Späť