Keramické ohrevné teleso

Keramické ohrevné teleso s veľkou výmennou plochou a extrémne nízkym tepelným zaťažením na štvorcový cm, je dokonalou ochranou ohrievača vody voči tvorbe a usadzovaniu agresívneho vodného kameňa. Ohrevné teleso je inštalované v oceľovom obale potiahnutom sklokeramikou, chránenom pred priamym kontaktom s vodou. Výhodou použitia keramického hrevného telesa je aj jeho vlastnosť akumulácie tepla samotnej keramiky. Aj keď už termostat vypne ohrev vody, keramické telo ohrevného telesa naďalej odovzdáva svoju naakumulovanú teplotu okolitej vode. Táto vlastnosť sebaregulácie teploty, prispieva k možným úsporám na energii, ako aj predlžuje životnosť ohrevného telesa.
  Späť