Prietokový ohrev

Studená vody sa ohrieva prietokom cez komoru, kde je elektrické ohrevné teleso vysokého výkonu. Tento typ ohrevu sa využíva na miestach s malým a sporadickým nárokom na teplú vodu. Prietokové ohrievače vody nemajú nádrž, takže ohriata voda sa spotrebiteľom okamžite súpotrebúva na výtokovom mieste, ktoré musí byť čo najbližšie k ohrievaču vody. Čím je vyšší výkon ohrevného telesa, tým bude prietok teplej vody vyšší na odbernom mieste.
  Späť