Elektrické ohrievače vody

Vážení zákazníci,

V prípade nutnosti servisného zásahu prosím kontaktujte linku 0850 111 818.

Zároveň upozorňujeme, že servisný technik bude vyslaný až po overení záručného listu vydaného našou spoločnosťou. Iné záručné listy nebudú akceptované!

Na výrobky dovezené zo zahraničia sa nevzťahuje záruka poskytovaná našou spoločnosťou!